Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ε, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης & το
Σωματείο ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ διοργανώνουν

Ημερίδα Εξαγωγών

με θέμα:

«Προκλήσεις στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο»
Είσοδος νέων εταιρειών – κολοσσών στην αγορά

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Seth Frank, Κολλέγιο Περρωτής, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Θεσσαλονίκης
Υπό την αιγίδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

09.30 Χαιρετισμοί
Grußworte
  Γενικός Πρόξενος Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη κ. Walter Stechel
Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Thessaloniki Herr Walter Stechel
  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας κα. Γερακίνα Μπισμπινά
Vorsitzende der Präfektur Zentral Mazedonien für Agrarpolitik Frau Gerakina
Bisbina
  Πρόεδρος ΣΕΒΕ Δρ. Κυριάκος Λουφάκης
Vorsitzender des Exporteur Verbandes – SEVE Dr. Kyriakos Loufakis
  Διευθυντής Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Projects Αμερικανική
Γεωργική Σχολή Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος
Direktor der strategischen Projekte der amerikanischen Agrarschule Dr.
Philippos Papadopoulos
10.10 Α’ κύκλος: Björn Weber, Επικεφαλής της LZ Retailytics (στην αγγλική γλώσσα)
«Ευκαιρίες και κίνδυνοι στο περιβάλλον ραγδαίων εξελίξεων, στο ευρωπαϊκό
λιανεμπόριο τροφίμων και ποτών - Ανάλυση στρατηγικής και χρήσιμα
συμπεράσματα για το μέλλον»
Συντονισμός: Δρ. Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Kοσμήτορας της σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ
1. Runde : Björn Weber, Head of LZ Retailytics (auf englisch)
«Chancen und Risiken in einer Umwelt des schnellen Wandels im europäischen
Lebensmitteleinzelhandel - strategische Analyse und Schlussfolgerungen für die
Zukunft»
Moderation: Dr. Grigoriοs Zarotiadis, Dekan der Fakultät für Wirtschafts- und
politische Wissenschaften Aristoteles Universität Thessaloniki
10.55 Mικρό διάλειμμα για καφέ
Kurze Kaffepause
11.00 B’ κύκλος: Björn Weber, Επικεφαλής της LZ Retailytics (στην αγγλική γλώσσα)
«H Amazon ανακατεύει την τράπουλα στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο τροφίμων και
ποτών»
Συντονισμός: Δρ. Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Kοσμήτορας της σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ
2. Runde : Björn Weber, Head of LZ Retailytics (auf englisch)
«Amazon setzt neue Normen im europäischen Lebensmitteleinzelhandel»
Moderation: Dr. Grigoriοs Zarotiadis, Dekan der Fakultät für Wirtschafts- und
politische Wissenschaften Aristoteles Universität Thessaloniki
11.20 Mικρό διάλειμμα για καφέ ή Τσάι
Kurze Pause für Kaffee oder Tee
11.30 Γ’ κύκλος
Συνεντεύξεις Ελλήνων επιχειρηματιών που δρουν στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο
τροφίμων και ποτών:
- Σάββας Τριανταφυλλίδης, Πρόεδρος της Trienon GmbH και Διευθύνων
σύμβουλος της IFC International Sales GmbH ( Holding )
- Λεωνίδας Στόικος, Βασικός μέτοχος – Γενικός Διευθυντής Green Cola
GmbH Germany
Συντονισμός: Σταύρος Τσουρουκίδης, Πρόεδρος του Σωματείο ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
3. Runde
Interviews von griechischen Gesellschaftern, die im deutschen
Lebensmitteleinzelhandel aktiv sind:
- Savvas Triantafillidis, Vorstandsvorsitzender der Trienon GmbH,
CEO der IFC International Sales GmbH ( Holding )
- Leonidas Stoikos, geschäftsführender Gesellschafter Green Cola GmbH
Germany
Moderation: Stavros Tsouroukidis, Präsident des Vereins SYNERGIE
11.50 Δ’ κύκλος
Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Συντονισμός: Σταύρος Τσουρουκίδης, Πρόεδρος του Σωματείο ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
4. Runde
Fragen und Antworten
Moderation: Stavros Tsouroukidis, Präsident des Vereins SYNERGIE
12.30 Τέλος
Ende

Σωματείο Συνέργεια, Τσιμισκή 31 (6ος όροφος), 54624 Θεσ/νικη, Τηλ: 2310252030, Φαξ: 2310252625, email: sg@synergie-gr.gr